Kulttuuri

sorvaamo

Monipuolisia mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen kokemiseen ja harrastamiseen.

Kulttuurisorvaamo ry

Kulttuurisorvaamo r y  pyrkii tarjoamaan monipuolisia mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen kokemiseen ja harrastamiseen. Tähän kuuluu yhteistyö somevaikuttajien kanssa, podcastien ja videoitujen kurssien tuottaminen ja teknologian hyödyntäminen kulttuurin ja taiteen oppimisessa ja kokemisessa. Haluamme löytää uusia ja innovatiivisia tapoja edistää kulttuurin ja taiteen tutkimista ja kehittämistä, ottaen huomioon alan teknisen osaamisen, kaksikielisyyden ja ammattilaisten tarpeet ja odotukset.

Lisäksi yhdistys haluaa toimia ammattilaisten tukijana ja kumppanina kulttuurialalla. Yhdistys pyrkii tarjoamaan alalla toimiville ammattilaisille mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä tukemaan heidän työtään muun muassa tarjoamalla käyttöön huipputekniikka tallenteiden, äänitteiden ja videotallenteiden muodossa, siten samalla edistämään kulttuurialan kehittämistä. Yhdistys pyrkii myös tarjoamaan alalla toimiville ammattilaisille foorumin ja mahdollisuuden keskustella alaan liittyvistä kysymyksistä ja jakaa kokemuksiaan.

KULTTUURITIETOISUUS

Yhdistys haluaa edistää kulttuuritietoisuutta ja -kasvatusta tarjoamalla monipuolisia tapoja kulttuurin ja taiteen kokemiseen ja harrastamiseen kaikille kiinnostuneille, mukaan lukien koulut ja oppilaitokset. Yhdistys pyrkii tarjoamaan kouluille ja oppilaitoksille yhteistyömahdollisuuksia ja ohjelmia, jotka edistävät kulttuurin ja taiteen merkitystä yhteiskunnassa ja tukevat opiskelijoiden kulttuurikasvatusta ja -tietoisuutta.

Yhdistys tekee tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa kulttuurialan kehittämiseksi sekä edistää kulttuurin ja taiteen merkitystä yhteiskunnassa. Yhdistys järjestää kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia ja juhlia, jotka tarjoavat jäsenilleen mahdollisuuden osallistua kulttuurin eri muotojen pariin ja laajentaa omaa kulttuuriosaamistaan. Yhdistys pyrkii myös toimimaan yhteistyössä muiden alan järjestöjen ja somevaikuttajien kanssa ja tarjoamaan jäsenilleen podcasteja ja videoituja kursseja, jotka tarjoavat uusia näkökulmia ja syventävät kulttuuriosaamista.

Aloitteet

Yhdistys tekee aloitteita eri viranomaisille kulttuurialan kehittämiseksi ja toimii aktiivisena toimijana kulttuurin ja taiteen aseman edistämiseksi yhteiskunnassa. Yhdistys pyrkii toimimaan avoimesti ja läpinäkyvästi rahoituskysymyksissä ja huolehtimaan siitä, että toiminnan tukeminen tapahtuu kaikkien sääntöjen ja lakien mukaan.

Yhdistyksen hallitus vastaa yhdistyksen päätöksenteosta, toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta sekä taloudenhoidosta. Yhdistyksen jäsenet voivat osallistua yhdistyksen kokouksiin ja vaikuttaa yhdistyksen päätöksentekoon. Jäsenet voivat myös ehdottaa uusia toimintamuotoja ja tapahtumia, hyötyä yhdistyksen järjestämistä kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksista sekä tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoiminnasta.

TULE MUKAAN TOIMINTAAN!

Yhdistyksen jäsenmaksu määritellään vuosittain yhdistyksen kokouksessa. Jäsenmaksu käytetään yhdistyksen toiminnan ja tapahtumien järjestämiseen sekä yhdistyksen kehittämiseen. Yhdistyksen hallitus vastaa jäsenmaksun käytöstä ja taloudenpidosta.

Tervetuloa mukaan Kulttuurisorvaamon toimintaan! Yhdessä voimme edistää kulttuurin ja taiteen merkitystä yhteiskunnassa ja tarjota jäsenillemme unohtumattomia kulttuurielämyksiä samalla huomioiden kulttuurialan teknisen osaamisen, kaksikielisyyden sekä ammattilaisten tarpeet ja odotukset.

KULTTUURISORVAAMO RY

Viikin Viihdekeskus. Viikinrannan alueen kulttuurikeskus.

Kotisivut: Pro Kotisivut